fleshisheaven:

Is that an anal piercing??

fleshisheaven:

Is that an anal piercing??

(via cbusflip-deactivated20120103-de)